Slávnostný aktív bezpríspevkových darcov krvi

Slávnostné oceňovanie darcov krvi

Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava si každoročne pripomína všetkých darcov krvi, ktorí pravidelne počas roka pomáhajú nezištným činom, darovaním svojej krvi. Pri tejto príležitosti je organizovaný Slávnostný aktív bezpríspevkových darcov krvi, ktorý sa konal 23.11.2016.