Slávnostný aktív bezpríspevkových darcov krvi

bezpríspevkoví darcovia krvi

Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava oceňoval dňa 19.11.2015 bezpríspevkových darcov krvi.