Spolu pomôžeme 2018

Zbierka SČK

Slovenský Červený kríž v roku 2018 organizuje celoslovenskú zbierku, do ktorej sa zapojí všetkých 36 územných spolkov prostredníctvom svojich dobrovoľníkov a miestnych spolkov. Tento rok to bude v termíne 23. apríla – 6. mája 2018.
V meste Rožňava sa zbierka uskutoční v dňoch 25.04.2018, 27.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018. 
 
Účel zbierky je v rámci činnosti SČK určený na:
–      ochranu zdravia
–      rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy
–      rozvoj dobrovoľníckej činnosti
–      rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc
–      podporu práce s deťmi
 
Ďakujeme za Vašu podporu.