Stretnutie miestnych spolkov

Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava si Vás dovoľuje pozvať na Stretnutie miestnych spolkov, ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2014 o 13.30 hod. v zasadačke, v priestoroch SČK úzs Rožňava, Pionierov 8, 04801 Rožňava .

Vážený pán predseda, Vážená pani predsedníčka!

Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava si Vás dovoľuje pozvať na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 04.09.2014 /štvrtok/ so začiatkom o 13.30 hod. v priestoroch SČK úzs Rožňava, Pionierov 8, 04801 Rožňava .

Cieľom stretnutia je oboznámiť Vás s novými službami a aktivitami, ktoré realizuje SČK úzs Rožňava /Asistenčná služba, Prepravná služba – AutoSenior, Opatrovateľská služba, Zapožičiavanie kompenzačných pomôcok, Rekvalifikačný kurz Opatrovania, Svetový deň prvej pomoci, Školenie učiteľov – zdravotníkov/. 
Zároveň Vás žiadame aby ste na toto stretnutie zo sebou priniesli zoznam členskej základne Vášho miestneho spolku a správu o činnosti za obdobie 01.01.2014 – 31.07.2014.

Svoju účasť prosím potvrďte na telefónnych číslach 058/ 732 13 60, 0903 993 338 alebo na adrese roznava@redcross.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.