Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi

Slovenský Červený kríž každoročne vyhlasuje kampaň na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi Študentská kvapka krvi. Termín trvania kampane tohto roku je  16. 10. 2017 – 17. 11. 2017. Hlavnou myšlienkou kampane je „To nedáš 4 deci?“ Prieskum u mladých darcov krvi, prevažne študentov hovorí, že:
– majú strach z veľkého množstva krvi, ktoré je odobraté   (51 respondentov)
– myslia si, že aj tak nesplním podmienky na odber krvi    (128 respondentov)
– vo všeobecnosti majú strach z nemocnice                              (27 respondentov)
– majú strach z bolesti                                                                        (12 respondentov)
– majú stach z nevoľnosti                                                                    (48 respondentov)

 

 

Územný spolok SČK Dátum odberu Deň Kde presne bude Čas odberu od: do
Rožňava 17.10.2017 Utorok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO Evidencia darcov krvi 07.00 – 08.00, odber 08.00 – 9.30 hod.
20.10.2017 Piatok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO Evidencia darcov krvi 07.00 – 08.00, odber 08.00 – 9.30 hod.
24.10.2017 Utorok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO Evidencia darcov krvi 07.00 – 08.00, odber 08.00 – 9.30 hod.
27.10.2017 Piatok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO Evidencia darcov krvi 07.00 – 08.00, odber 08.00 – 9.30 hod.
31.10.2017 Utorok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO Evidencia darcov krvi 07.00 – 08.00, odber 08.00 – 9.30 hod.
03.11.2017 Piatok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO Evidencia darcov krvi 07.00 – 08.00, odber 08.00 – 9.30 hod.
07.11.2017 Utorok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO Evidencia darcov krvi 07.00 – 08.00, odber 08.00 – 9.30 hod.
10.11.2017 Piatok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO Evidencia darcov krvi 07.00 – 08.00, odber 08.00 – 9.30 hod.
14.11.2017 Utorok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO Evidencia darcov krvi 07.00 – 08.00, odber 08.00 – 9.30 hod.    
17.11.2017 Piatok NsP sv. Barbory v Rožňave, HTO Evidencia darcov krvi 07.00 – 08.00, odber 08.00 – 9.30 hod.