Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

Suťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

Dňa 11.05.2016 sa uskutočnila súťaž Mladých záchranárov civilnej ochrany.