Svätý Mikuláš

Svätý Mikuláš

Dňa 05.12.2016 navštívil Svätý Mikuláš klientov sociálnych zariadení Slovenského Čeerveného kríža.