Svetový deň prvej pomoci

Svetový deň prvej pomoci

Buď hrdinom, zachraňuj životy !

Témou tohtoročného Svetového dňa prvej pomoci sú nehody a úrazy v domácnosti. Domáce prostredie vnímame ako bezpečné miesto. Avšak práve v domácnosti sa udeje až 80% nehôd a úrazov. Najčastejšie v obývačke. Štatistiky hovoria, že len v európskych domácnostiach sa stanú viac ako 3 milióny úrazov, z toho vyše 7 000 smrteľných. V celosvetovom meradle medzi najčastejšie nehody v domácnosti patria úrazy elektrickým prúdom, popáleniny, otrava, dusenie, topenie, strata vedomia, zástava srdca a pád. Jednou z hlavných príčin úmrtia detí a mladých ľudí je utopenie. Domáce úrazy sú väčšinou výsledkom podcenenia rizík a často by sa im mohlo predísť. Našou snahou je upozorňovať na potrebu bezpečnosti prostredia a zabrániť tak mnohým zbytočným úrazom. 

Cieľom Svetového dňa prvej pomoci 2017 je:

 • zvýšiť povedomie o rizikách úrazov v domácom prostredí a ako im predchádzať
 • motivovať ľudí v každom veku naučiť sa poskytovať prvú pomoc a získať tým zručnosti ako aj istotu ako postupovať
 • upevniť v každom človeku zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie svojich blízkych 

 

Príklady rizík a zranení, ktoré sa vyskytujú v domácnosti 

Miestnosť

Nebezpečenstvá

Zranenia

Kuchyňa

 • oheň
 • plyn
 • čistiace prostriedky/jedlo
 • riad/ nože
 • popáleniny
 • otrava
 • poranenie, krvácanie

Kúpeľňa

 • voda/ elektrina
 • zástava srdca
 • strata vedomia

Spálňa

 • koberce
 • lieky
 • zlomenina
 • intoxikácia

Obývačka

 • koberce
 • oriešky
 • zlomenina
 • dusenie

Schodisko

 • schody
 • zlomenina
 • poranenie chrbtice

Záhrada

Garáž

 • opekačka
 • riady/nože/nástroje
 • domáce zvieratá a hmyz
 • popáleniny
 • poranenie, krvácanie
 • uhryznutie a bodnutie