Sviečkový pochod

Sviečkový pochod

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Mládež Slovenského Červeného kríža pri tejto príležitosti organizovala Sviečkový pochod, ktorým si pripomenula Svetový deň boja protii HIV/ AIDS