Termínovník

Termínovník

Termíny kurzov prvej pomoci v roku 2020 :
Január              14.01.2020 utorok     
Február            25.02.2020 utorok
Marec                24.03.2020 utorok
Apríl                   16.04.2020 štvrtok
Máj                      22.05.2020 piatok
Jún                      09.06.2020 utorok
Júl                       14.07.2020 utorok
August               13.08.2020 štvrtok
September       10.09.2020 štvrtok
Október            15.10.2020 štvrtok
November        05.11.2020 štvrtok
December        10.12.2020 štvrtok
 
 
Termíny kurzov opatrovania v roku 2020 :
27.01.2020 – 27.03.2020
07.09.2020 – 07.11.2020
 
Termíny výdaja šatstva v roku 2020:
Január              16.01.2020          30.01.2020
Február            13.02.2020          27.02.2020
Marec                12.03.2020         26.03.2020
Apríl                   09.04.2020         23.04.2020
Máj                      14.05.2020         28.05.2020
Jún                     04.06.2020         11.06.2020
Júl                       09.07.2020         23.07.2020
August               06.08.2020         20.08.2020
September       03.09.2020         24.09.2020
Október             08.10.2020         22.10.2020
November        12.11.2020         26.11.2020
December         03.12.2020        17.12.2020