Ukážky prvej pomoci

Ukážky prvej pomoci

Slovenský Červený kríž organizuje pre deti v predškolskom veku ukážky prvej pomoci. Deti sa v materskej škole prostredníctvom hier básní príbehov a rozhovor učia ošetriť malé zranenia, privolať rýchlu lekársku pomoc, oboznamujú sa s činnosťou Červeného kríža.

Dňa 24.10.2017 sa uskutočnili ukážky prvej pomoci na tému učíme sa poskytovať prvú pomoc.