Ukážky prvej pomoci

Ukážky prvej pomoci

Dňa 06.05.2016 sa v priestoroch Slovenského Červeného kríža uskutočnili ukážky prvej pomoci.