Územná súťaž Slovenského Červeného kríža

Územná súťaž SČK

Dňa 07.06.2016 Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava organizoval Územnú súťaž SČK Družstiev mladých zdravotníkov I. stupňa a II. stupňa a súťaž Družstiev prvej pomoci mládeže.