Valentínska kvapka krvi

Valentínska kvapka krvi 

Slovenský Červený kríž ústredný sekretariát vyhlasuje v termíne 09.02. – 13.03.2015 kampaň “Valentínska kvapka krvi“. Slovenský Červený kríž Rožňava v spolupráci s Hematologicko transfúznym oddelením v Rožňave sa k tejto kampani pridáva a pozýva všetkých, ktorí môžu darovať svoju krv, aby sa do tejto kampane zapojili.

Termíny odberov:

10.02.2015 (utorok)
12.02.2015 (štvrtok)
17.02.2015 (utorok)
19.02.2015 (štvrtok)
24.02.2015 (utorok)
26.02.2015 (štvrtok)
03.03.2015 (utorok)
05.03.2015 (štvrtok)
10.03.2015 (utorok)
12.03.2015 (štvrtok)

Miesto odberu: Hematologicko – transfúzne oddelenie v Rožňave

                           NsP sv. Barbory, Špitálska 1, Rožňava

Čas: 07.00 – 08.00 hod. – Evidencia darcov krvi