Valentínska kvapka krvi 2018

Valentínska kvapka krvi

O kvapku lepší Valentín

Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát Bratislava už tradične aj tento rok vyhlásil na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi  kampaň „Valentínska kvapka krvi“.

Valentínska kvapka krvi je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž. Kampaň Valentínska kvapka krvi je  ochrannou známkou Slovenského Červeného kríža.

Termín        12.02.2018 – 16.03.2018

Miesto         Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave, Hematologicko transfúzne oddelenie

 

Termíny odberov:

P.č.

Termín odberu

Poznámka

1.

13.02.2018

Utorok

2.

16.02.2018

Piatok

3.

20.02.2018

Utorok

4.

23.02.2018

Piatok

5.

27.02.2018

Utorok

6.

03.03.2018

Utorok

7.

06.03.2018

Piatok

8.

10.03.2018

Utorok

9.

13.03.2018

Piatok