Výlet v Brzotíne

29.09.2016

Dňa 29.09.2016 sa uskutočnil výlet do Brzotína pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby a Domova sociálnych služieb.