Výlet v Zoo Nyiregyhaza

Výlet

Dňa 09.07.2015 sa uskutočnil výlet detí Domu Humanity a klientov Zariadenia opatrovateľskej služby do Zoo v Nyiregyháza.