Výzva pre darcov krvi

Výzva na darovanie krvi

Slovenský Červený kríž a HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave žiadavšetkých ľudí s krvnou skupinou 0 + ,  0 – ,

aby prišli darovať svoju krv a prispeli tak k záchrane životov. Odberné dni:  utorok a piatok o 7.00 hod. na odd. HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave.

Ďakujeme.