Zasadnutie Mládeže SČK

Mládež SČK

Dňa 19.01.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Mládeže Slovenského Červeného kríža.