Zbierka zdravotníckeho materiálu

SČK úzs Rožňava vyhlasuje zbierku zdravotníckeho materiálu 

Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava vyhlasuje zbierku zdravotníckeho materiálu z autolekárničiek, ktorému uplynula doba expirácie. Materiál bude slúžiť na účely výučby prvej pomoci.