Cenník Odborné Činnosti

ODBORNÉ ČINNOSTI CENNÍK
platný od 01.01.2018
 

Kurzy prvej pomoci

8 hodinový kurz                                                                                                                                Doškolenie
• Individuálne školenie ……………………………………………………………………. 57 €                  30 €
• Skupina 2 osoby …………………………………………………………………………… 32 €                  20 €
• Skupina 3 osoby …………………………………………………………………………… 21 €                  10 €
• Skupina 4 osoby …………………………………………………………………………… 19 €                  10 €
• Skupina 5 osôb a viac ……………………………………………………………………. 17 €                  10 €
 
16 hodinový kurz 
• Individuálne školenie ……………………………………………………………………. 130 €                60 €
• Skupina 2 osoby …………………………………………………………………………… 79 €                   40 €
• Skupina 3 osoby …………………………………………………………………………… 60 €                   20 €
• Skupina 4 osoby …………………………………………………………………………… 56 €                   20 €
• Skupina 5 osôb a viac ……………………………………………………………………. 50 €                   20 €
 
33 hodinový kurz 
• Individuálne školenie ……………………………………………………………………. 250 €                120 €
• Skupina 2 osoby …………………………………………………………………………… 165 €                 90 €
• Skupina 3 osoby …………………………………………………………………………… 130 €                   40 €
• Skupina 4 osoby …………………………………………………………………………… 115 €                   40 €
• Skupina 5 osôb a viac ……………………………………………………………………. 100 €                   40 €
 
Kurz PP – školenie v rámci BOZP
• Individuálne školenie ……………………………………………………………………. 60 €                31 € 
• Skupina 2 osoby …………………………………………………………………………… 35 €                 21 €
• Skupina 3 osoby …………………………………………………………………………… 27 €                 16 €
• Skupina 4 osôb a viac ……………………………………………………………………. 25 €                15 €
 
Autoškoly
• Autoškoly 10 osôb ………………………………………………………………………… 12 €
• Mimo termín 5 osôb ……………………………………………………………………… 17 €
• Minimálne 2 osoby  ………………………………………………………………………. 27 €
 
Školenie učiteľov PP
• Školenie učiteľov PP  ……………………………………………………………………. 12 €
Krúžky PP na školách …………………………………………………………………….. 40 €/ mesiac (4 stretnutia)
Účelové cvičenie …………………………………………………………………………….. 12 €
 
Kurz opatrovania
• Kurz opatrovania  …………………………………………………………………………. 280 €
 
Humanitárna pomoc
Obnosené šatstvo ……………………………………………………………………………0,10 €/ 1 ks
 
ZDRAVOTNÉ HLIADKY
 
Cena 
1 hliadka (2 os.)  /1 hod.
15 €
Športové podujatia /1 hod.
20 €

 

Počet ľudí na podujatí

do 150

do 300 nad 300
Počet členov
zdravotnej hliadky
 2
4 6