Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža / Mládež Slovenského Červeného kríža

Dobrovoľníctvo je základným pilierom práce Slovenského Červeného kríža. Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža vo svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu poskytujú svoje schopnosti a energiu v prospech ostatných ľudí.