Karneval

Karneval detí Domu Humanity a klientov Zariadenia opatrovateľskej služby