Kurz Opatrovania

Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava otvára Kurzy Opatrovania. Výhodou absolvovania kurzu opatrovania v Slovenskom Červenom kríži je zabezpečenie kvalitnej výuky garantovanej odbornými lektormi za rozumné ceny.