Maškarný bál

Dňa 23.02.2016 sa uskutočnil pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby a Domovu sociálnych služieb Maškarný bál.