Miestny spolok Dobšiná – Oslavy 70. vyročia Slovenského národného povstania v Dobšinej

Miestny spolok Dobšiná sa dňa 4.septembra 2014 zúčastnil osláv 70.teho výročia Slovenského národného povstania v Dobšinej, kde jeho členovia dohliadali na poriadok a bezproblémový priebeh tohto veľkolepého podujatia.