Návšteva Gemerského osvetového strediska 15.10.2015

Klienti Zariadenia opatrvateľskej služby navštívili Gemerské osvetovové stredisko