Október – mesiac úcty k starším 09.10.2015

Podujatie, ktoré zorganizovalo Zariadenie opatrovateľskej služby pre seniorov v okrese Rožňava