Príprava darčekov pre bezpríspevkových darcov krvi

13.10.2015