Prvá pomoc

Nepredávame certifikáty, MY predávame záchranu ŽIVOTA !
Slovenský Červený kríž garantuje teoretickú prípravu a výcvik prvej pomoci v zmysle európskeho štandardu.
Ponúkame kurzy prvej pomoci pre občanov, firmy aj pre vodičov za mimoriadne nízke ceny !!!