Svetový deň Červeného kríža

Oslavy Svetového dňa Červeného kríža