História územného spolku

História SČK úzs Rožňava

HISTÓRIA ČERVENÉHO KRÍŽA NA SLOVENSKU 

Červený kríž bol založený v roku 1863 na medzinárodnej konferencii v Ženeve na podnet švajčiarskeho obchodníka a spisovateľa Henryho Dunanta, ako medzinárodná humanitárna dobrovoľná organizácia vojenskej zdravotníckej služby. 

História Slovenského Červeného kríža siaha až do roku 1919, kedy vznikol Československý Červený kríž, ktorý sa stal významnou súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. V medzivojnovou období zohrával Červený kríž na Slovensku veľmi dôležitú úlohu, čo malo za následok, že po celom území Slovenska vznikli lokálne pobočky Slovenského Červeného kríža. Činnosť pobočiek sa v období mieru orientovala na pomoc obyvateľom pri nečakaných katastrofách. V období vojen sa Slovenský Červený kríž orientoval hlavne na zbierky obväzového materiálu a postelnej bielizne; na zabezpečovanie potravín raneným a chorým; a zároveň na organizovanie finančných zbierok ktoré pomáhali pri vyššie spomenutých činností. 

Koncom roka 1883 bolo na Slovensku takmer 40 župných výborov, spolkov a pobočiek Červeného kríža. Spolky Červeného kríža vznikli v Bratislave, v Malackách, Modre, Stupave, Senci, Seredi a v Šamoríne. V roku 1884 vznikol župný výbor Červeného kríža v Trenčíne s pobočkou v Ilave, spolky a pobočky Červeného kríža v Bardejove, Jasenove, Myslave, Rimavskej Sobote, Širokom, Topoli, a v Tornali. V roku 1885 už fungoval aj župný výbor Červeného kK Gemerskej župy s pobočkami v Jelšave, Revúcej a v Rožnave, župný výbor Červeného kríža  Hontianskej župy, Spišskej župy s pobočkou v Smolníku, Červeného kríža Zvolenskej župy s pobočkami v Detve a Dobrej Nive – Babinej, Červeného kríža Zemplínskej župy s pobočkou v Medzilaborciach a župný výbor Červeného kríža Turčianskej župy. V polovici 80. rokov 19. storočia sa počet výborov a pobočiek Červeného kríža na území Slovenska zvýšil na 60 (Mintalová, 2006). 

HISTÓRIA SČK ÚZEMNÉHO SPOLKU V ROŽŇAVE

Po vzniku samostanej Slovenskej republiky v roku 1993 sa Slovenský Červený kríž stal nástupníckou organizáciou Československého Červeného kríža na území Slovenskej republiky. SČK Územný spolok v Rožňave začal svoju činnosť už v období Československa, a po vzniku samostantnej Slovenskej republiky pokračoval vo svojich aktivitách. 

Domov sociálnych služieb SČK úzs Rožňava

Dom humanity G. Bergera začal svoju činnosť 1. februára 1992 ako denný stacionár. Zariadenie je určené pre ťažko telesne a mentálne postihnutých klientov s diagnózami Detská mozgová obrna, Downov syndróm, Autizmus, Hyperkinetický syndróm t.j. psychomotorická retardácia a iné. V domove sociálnych služieb pracujú rehabilitačný pracovník, masér a zdravotnícky personál, sociálny pracovníci. 

Zariadenie opatrovateľskej služby SČK úzs Rožňava

Zariadenie s denným pobytom určené pre seniorov. Svoju činnosť zahájilo dňa 1.2.2006 v dvojsmennej prevádzke v čase od 07.00 hod. do 18.30 hod. mimo soboty a nedele s možnosťou dopravy pre seniorských občanov Mesta Rožňava a blízkeho okolia. Kapacita zariadenia je 9 klientov. Zariadenie je určené pre klientov s diagnózami Ischemická choroba srdca, kardiovaskulárne ochorenia, diabetes, Parkinsova choroba, stavy po cievnej mozgovej príhode, ochorenie centrálneho nervového systému, Alzheimerova choroba, Demencia, Ochorenia pohybového aparátu. 

Vývarovňa – Seniori SČK úzs Rožňava

Sociálna služba vývarovňa je určená pre seniorov a zdravotne ťažko postihnuté osoby. Svoju činnosť zahájila dňa 01.10.2012, od kedy zabezpečuje každodenné obedy pre klientov mimo soboty, nedele a štátnych sviatkov. Ponuka obedu je s možnosťou stravy priamo vo vývarovni v prípade záujmu s donáškou až priamo do domu.