Hodina Deťom

Hodina Deťom

Hodina deťom je celoročná verejná finančná zbierka organizovaná  Nadáciou pre deti Slovenska. Táto zbierka slúži na podporu užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí.

Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava k tejto zbierke pripája a dňa 4. decembra 2015 /piatok/ bude prostredníctvom dobrovoľníkov v meste Rožňava zbierať finančné prostriedky.

Hodina deťom

Ďalšie články