Informácie o korona víruse

15835http://korona.redcross.sk/uvod

 

 

Pomôžme spolu zmierňovať následky COVID-19

Prihláste sa ako dobrovoľník Slovenského Červeného kríža

 

Ponuka donášky obedov pre seniorov a ťažko zdravotne postihnuté osoby

                                           

0