Valentínska kvapka krvi

Každý rok pri príležitosti sviatku zaľúbených Slovenský Červený kríž prináša kampaň zameranú na darcov krvi a tých, ktorí sú na darovanú krv odkázaní. Aj v čase, keď spoločnosť zamestnáva pandémia a obavy s ňou spojené, je dôležité, aby sme zostali empatickí voči ostatným a pomáhali si navzájom. Skrátka – Poďme na to od srdca. Ďalší ročník Valentínskej kvapky krvi začína 14. februára a potrvá do 11. marca 2022.

Slovenský Červený kríž už 27 rokov pripravuje pravidelné celoslovenské kampane k bezpríspevkovému darcovstvu krvi. „Dostatočné zásoby krvi sú potrebné počas celého roka. Pomocou našich cielených kampaní však nabádame ľudí na chvíľu sa zastaviť a uvedomiť si, čo je dôležité. Závisíme jeden od druhého. Dôkazom toho je aj možnosť darovať krv neznámemu človeku, ktorý má vďaka nám šancu na život či zlepšenie zdravia,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Viac informácií: https://redcross.sk/korona/darovanie-krvi-pocas-epidemie-covid-19/