Krásnohorské hradné hry

Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava zabezpečuje dňa 08.08.2015 zdravotný dozor na Krásnohorských hradných hrách.

Krásnohorské hradné hry
 

Ďalšie články