Kurz Opatrovania

Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava otvára dňa 21.09.2015 kurz opatrovania. Prihlásiť sa na kurz môžte už teraz.

Kurz opatrovania

Ďalšie články