Kurz Prvej pomoci

Nepredávame certifikáty, my predávame záchranu života ! 
Slovenský Červený kríž garantuje teoretickú prípravu a výcvik prvej pomoci v zmysle európskeho štandardu. Ponúkame kurzy prvej pomoci pre občanov, firmy aj pre vodičov za mimoriadne nízke ceny!!!
 

8 hodinový kurz prvej pomoci

Slovenský Červený kríž je držiteľom Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii Kurzu prvej pomoci č. 05231-12/2009-OZdV zo dňa 9. 3. 2009.Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, verejnosť, organizácie, autoškoly, BOZP.
 

16 hodinový kurz prvej pomoci  a rozšírený 33 hodinový kurz prvej pomoci

Európske referenčné centrum pre vzdelávanie prvej pomoci v Paríži (EFAC) obnovilo 23. 11. 2012 európsku akreditáciu kurzov prvej pomoci Slovenskému Červenému krížu (SČK). Výučba prvej pomoci v kurzoch SČK je v súlade s európskymi odporúčaniami Červeného kríža/Červeného polmesiaca. Táto akreditácia zaručuje vydávaným certifikátom SČK celoeurópsku platnosť. Kurz je určený pre verejnosť, organizácie.
 
Termíny 8 hodinových kurzov prvej pomoci pre rok 2019:

Január    11.01.2019 piatok            Júl              12.07.2019 piatok

Február   22.02.2019 piatok            August        20.08.2019 utorok

Marec     19.03.2019 utorok            September  05.09.2019 štvrtok

Apríl         02.04.2019 utorok           Október       11.10.2019 piatok

Máj           17.05.2019 piatok           November    08.11.2019 piatok

Jún            07.06.2019 piatok          December    10.12.2019 utorok

 
na vybraný termín kurzu prvej pomoci je potrebné sa vopred prihlásiť
 
Cenník kurzov prvej pomoci platný od 01.01.2018

8 hodinový kurz_prvej_pomoci

• Skupina 5 osôb a viac    …………………………………………………………………….  17 eur
• Skupina 4 osoby               …………………………………………………………………….  19 eur
• Skupina 3 osoby               …………………………………………………………………….  21 eur
• Skupina 2 osoby               …………………………………………………………………….  32 eur
• Individuálne školenie    …………………………………………………………………….. 57 eur
 
 
• Skupina 5 osôb a viac     …………………………………………………………………….  50 eur
• Skupina 4 osoby               …………………………………………………………………….  56 eur
• Skupina 3 osoby               …………………………………………………………………….  60 eur
• Skupina 2 osoby               …………………………………………………………………….  79 eur
• Individuálne školenie     …………………………………………………………………….. 130 eur
 

33 hodinový kurz prvej pomoci

• Skupina 4 osoby a viac               …………………………………………………………… 80 eur
• Skupina 3 osoby                            ………………………………………………………….. 110 eur

 

 

kurz prvej pomoci školenie v rámci BOZP                    4 hod.           8 hod.

• Skupina 4 osoby a viac  …………………………………..     15 eur             25 eur
• Skupina 3 osoby                …………………………………..    16 eur            27 eur
• Skupina 2 osoby                …………………………………..    21 eur            35 eur
• Individuálne školenie      …………………………………..    31 eur           60 eur 
 
autoškoly
 

• Skupina 10 osôb a viac         ………………………………………………………….. 12 eur

• Mimo termín min. 5 osôb    …………………………………………………………. 17 eur
• Minimálne 2 osoby    ………………………………………………………………….. 27 eur
 
školenie učiteľov PP
Školenie učiteľov   ……………………………………………………………………….. 12 eur
 

Čo získate iba u nás ?
• Európsky certifikát platný všade vo svete
• Právne a odborné krytie povinnosti zabezpečiť prvú pomoc podľa zákona č.124/2006
• Naučíme Vám zachovať chladnú hlavu a konať pri nehode a úraze
• Odbúrame bariéry z poskytovania prvej pomoci – strach z krvi, obavy ublíženia zranenému
• Čas, miesto a obsah prispôsobíme Vaším potrebám
• Tréning na elektronických modeloch všetkých vekových kategórií, s realistickým znázornením zranení
• Výučbu v príjemnom prostredí moderne zariadených učební pod vedením kvalifikovaných inštruktorov
• Simulácie nehód a ich riešenia v outdoore
• Dáme Vaším pracovníkom niečo, čo využijú všade: v rodine i na pracovisku, na služobných cestách, firemných akciách, na dovolenkách, v záhrade, v domácnosti, pri športe
• Modelové situácie, aplikované na potreby firmy, aj vo forme teambuildingu

• Termíny kurzov stanovujeme podľa požiadaviek klientov.

Súbor otázok na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov (Schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV dňa 2.4.2008 s účinnosťou od 1.5. 2008, aktualizovala v decembri 2008 s účinnosťou od 1.1.2009)

Kontakt:

http://roznava.redcross.sk/kontakt

7616012