Kurzy prvej pomoci

Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava organizuje dňa 14.06.2018 8 hodinový kurz prvej pomoci.
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.

Kurz prvej pomoci

Ďalšie články