Maškarný bál

Slovenský Červený kríž organizuje dňa 23.02.2016 v čase 09.30 hod. Maškarný bál pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby a Domova sociálnych služieb.

Maškarný ples

Ďalšie články