Nákupy pre seniorov

 
Slovenským Červený kríž územný spolok Rožňava zabezpečuje nákupy pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov.
 
Pre koho sa nákupy realizujú: 
  • Seniori, ktorí žijú osamelo, majú zlý zdravotný stav a nemajú inú možnosť nákupu
  • Osoby so zdravotným znevýhodnením, ktorí žijú osamelo a nemajú inú možnosť nákupu
Čo môže obsahovať nákup:
  • Základné potraviny, chlieb, pečivo, trvanlivé potraviny, mäso a mäsové výrobky, zelenina, ovocie
  • Základná drogéria a hygienické potreby
  • Lieky: nákup, vyzdvihnutie cez e-recept
Kontaktné číslo 0903 993 338 pre nahlásenie nákupu: počas pracovných dní v čase 08:00 do 11:00 hod
Objednávku je potrebné zadať najneskôr deň pred rozvozom, pre dodanie nákupu v pondelok objednať najneskôr v štvrtok.
Donášku nákupov realizujú dobrovoľníci SČK, ktorí budú mať na sebe uniformu SČK, legitimáciu SČK na autách s označením SČK.
Osoby pri preberaní nákupu musia mať na tvári rúško a pripravenú hotovosť na úhradu nákupu.
Nákupy sa robia od pondelka do štvrtka
Nákupy sa robia v obchodnom dome Kaufland
Nakupujú sa najlacnejšie potraviny ak nie je v objednávke uvedené inak
Nutné je do objednávky uvádzať počty potravín
Nutné je do objednávky uvádzať druh potravín
Nakupujú sa výlučne potraviny uvedené v nákupnom zozname
Nákup sa uskutoční v deň alebo max. na druhý deň prijatia objednávky
Rozvoz nákupov bude medzi 13.30 až 14.30 hod.
Pri príjme nákupu preberajúci podpisu prevzatie tovaru
V prípade neuhradenia nákupu vašu ďalšiu objednávku na nákup nebudeme akceptovať

Nákupy pre seniorov

Ďalšie články