Nedostatok krvných skupín

 

Slovenský Červený kríž a HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave žiada všetkých ľudí s krvnou skupinou  0 + , 0 – , A +, A -, B +, B –
aby prišli darovať svoju krv a prispeli tak k záchrane životov. Odberné dni:  utorok a piatok o 7.00 hod. na odd. HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave.
Ďakujeme.

Výzva na darovanie krvi

Ďalšie články