Novoročný výstup na Volovec 03.01.2015

Dňa 03.01.2015 sa uskutočnil 37.ročník novoročného výstupu na Volovec, na ktorom sa zúčastnili piati dobrovoľníci SČK úzs Rožňava, ktorí zabezpečovali hliadku prvej pomoci, a tak napomáhall zabezpečiť plynulý a  bezpečný priebeh spomínanej akcie. 

Hliadka prvej pomoci Slovenského Červeného kríža, územného spolku Rožňava na 37.ročníku novoročného výstupu na Volovec 03.01.2015

Ďalšie články