Novoročný výstup na Volovec

Dňa 02.01.2016 sa uskutoční Novoročný výstup na Volovec, kde Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava zabezpečuje zdravotný dozor.

Zdravotný dozor

Ďalšie články