Oznam pre darcov krvi

Slovenský Červený kríž a HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave si Vám dovoľuje oznámiť, že v dňoch 22.12.2017 (piatok) a 29.12.2017 (piatok) sa odber krvi na odd. HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave konať nebude.

 

Oznam

Ďalšie články