Prepravná služba Auto-Senior

Prepravná služba Auto-Senior je sociálna služba, ktorú poskytuje SČK úzs Rožňava: 

  • seniorom 
  • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
  • fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou orientácie

Prepravná služba je poskytovaná v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod. Prijímanie telefonických objednávok na prepravnú službu na tel. čísle: 0903 993 338

 

01