Rodičovské združenie

Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava srdečne pozýva všetkých rodičov klientov Domova sociálnych služieb, Domu Humanity Geralda Bergera dňa 25.01.2017 o 14.00 hod. do našich priestorov, kde sa uskutoční rodičovské združenie.

Rodičovské združenie

Ďalšie články