Rodičovské združenie

Slovenský Červený kríž srdečne pozýva všetkých rodičov klientov Domova sociálnych služieb dňa 25.02.2016 v čase 14.00 hod. na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v priestoroch Slovenského Červeného kríža, Pionierov 8, Rožňava.

Rodičovské združenie

Ďalšie články