Školenie učiteľov zdravotníkov

Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava Vás srdečne pozýva na bezplatné školenie prvej pomoci, učiteľov zdravotníkov Materských škôl v okrese Rožňava. Tohtoročné školenie sa uskutoční dňa 24. augusta 2016 /štvrtok/  o 9.00 hod., na adrese Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava, Pionierov 8, Rožňava.

Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava Vás srdečne pozýva na bezplatné školenie prvej pomoci, učiteľov zdravotníkov Základných a Stredných škôl v okrese Rožňava. Tohtoročné školenie sa uskutoční dňa 25. augusta 2016 /štvrtok/  o 9.00 hod., na adrese Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava, Pionierov 8, Rožňava.

Školenie učiteľov zdravotníkov Materských, Základných a Stredných škôl

Ďalšie články