Školenie učiteľov zdravotníkov

Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava organizuje dňa 26.08.2015 školenie učiteľov zdravotníkov pre Materské školy.

Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava organizuje dňa 27.08.2015 sa uskutoční školenie učiteľov zdravotníkov pre Základné školy a Stredné školy.

Školenie učiteľov zdravotníkov

Ďalšie články